Vahvistamme liikunta-ammattilaisten monialaista yhdenvertaisuusosaamista.

Hyppää mukaan liikunta-alan kestävään kehitykseen!

KESKUSTELUSSA NYT

Liikuntatyön eettinen kuormitus puheeksi!

Teksti nostaa keskusteluun, mitä eettinen kuormitus voisi tarkoittaa liikunta-alan työssä ja miten sitä voi ehkäistä. Pohdintakysymykset jutun lopussa antavat työkaluja...
Liikuntatyön eettinen kuormitus puheeksi!

Liikuntayhteisö tarvitsee kehittyäkseen muutoshakuista valittamista!

Jaloilla äänestäminen on yksi tapa antaa palautetta liikuntapalveluista. Valittaminen voi kuitenkin toimia tärkeänä muutosvoimana. Jotta voimme kehittää liikunta-alaa, valittamiselle pitäisi...
Liikuntayhteisö tarvitsee kehittyäkseen muutoshakuista valittamista!

Pedagoginen kysymyspatteri liikunnan eletyn yhdenvertaisuuden vaalimiseksi

Ammattilainen voi edistää liikunnan elettyä yhdenvertaisuutta hyödyntämällä ohjaustoiminnassaan kolmen kohdan pedagogista kysymyspatteria. Sen käyttö vahvistaa liikkujan liikuntatoimijuutta ja rohkeutta osallistua...
Pedagoginen kysymyspatteri liikunnan eletyn yhdenvertaisuuden vaalimiseksi

Vastuullinen liikuntayhteisö synkkaa sanat ja teot

Tekstissä listataan konkreettisia kysymyksiä, joiden avulla voi hahmotella, mitä vastuullisuustekoja liikuntapalveluiden tarjoaja on jo tehnyt onnistuneesti ja mitä lisää voitaisiin...
Vastuullinen liikuntayhteisö synkkaa sanat ja teot

Intersektionaalisen liikuntapedagogiikan periaatteita voivat hyödyntää kaikki liikuntatoimijat työnkuvasta, ammattinimikkeestä, lajista tai liikuntasektorista riippumatta. Se laajentaa jokaisen liikunta-ammattilaisen ammatillista osaamista ja tarjoaa välineet erilaisten liikkujien yhdenvertaiseen kohtaamiseen.

 • vähennetään sellaisia vakiintuneita liikuntakäytäntöjä, jotka eriarvoistavat liikkujia ja luovat esteitä osallistumiselle
 • luodaan innovatiivisia uusia, liikkujien moninaiset erot aidosti huomioivia käytäntöjä, jotka lisäävät osallistumisen mahdollisuuksia ja edistävät jokaisen liikkujan myönteisiä liikuntakokemuksia

Mihin kaikkeen intersektionaalinen pedagogiikka liittyy liikunnanohjaamisessa?

 • Palvelumuotoilu + tuntikuvausten (tai kurssiesittelyiden) laatiminen
 • Osaamistavoitteiden asettaminen
 • Tuntisuunnittelmien laatiminen
 • “Opetusmateriaalien” laatiminen (musiikin valinta ja miksaaminen, saliohjelmat yms.)
 • Tunnin asiasisällöt + keskeiset käsitteet (liikkeet, tekniikat, tiedot, koregrafiat yms.)
 • Opetusmenetelmät
 • Yksilöohjaus ja ryhmänohjaus + organisointi
 • Välineet ja laitteet + fyysisen turvallisuuden näkökulmat
 • Oppimisen arviointi ja palautteenanto
 • Vuorovaikutus + psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus (tunneilmapiiri, ohjauspuhe, ohjaustoiminnan eleet, teot ja kosketukset yms.)
 • Tilankäyttö
 • Ajankäyttö
 • Ammatillinen itsereflektio ja oman toiminnan (tai työyhteisön) kehittäminen

Arjessa tehokas liikunnan yhdenvertaisuustyö tarkoittaa, että intersektionaalinen liikuntapedagoginen ymmärrys läpäisee kaikki nämä käytännöt.