OSALLISTU

Liikunnan eletty yhdenvertaisuus luodaan yhdessä.

Liikkujien erojen huomiointi ei ole vain teoreettinen ajattelutapa, vaan ennen kaikkea käytäntöjä ja uusia tapoja toimia liikunta-ammattilaisena ohjaustilanteissa. Näitä arkisia käytäntöjä voimme kehittää parhaiten ammattikunnan sisäisellä dialogilla ja liikkujien elettyjä osallistumiskokemuksia avoimesti kuuntelemalla.

KEHITTÄMISEN KEINOJA

Women & Sport:

The International Working Group (IWG) 2022

Intersektionaalinen liikuntapedagogiikka sai kutsun mukaan kansainväliseen Women & Sport -konferenssiin 14.-17.11.2022. Huumosen puheenvuoro kulki otsikolla Bye bye, binary! Introducing intersectionality in sports instructing. Katso tallenne alta.

Voimme olla muutoksen tekijöitä jokapäiväisessä työssämme liikunnan ammattilaisina.
Yhteiskunnallinen muutos alkaa sanomalla hyvästit vastakohta-ajattelulle ja toivottamalla tervetulleeksi moninaisten erojen tunnustamiselle perustuvat ohjauskäytännöt.

Lue lisää: https://iwgwomenandsport.org/iwg2022-marks-100-days-to-go-with-more-headline-speaker-announcements/

Tasa-arvopäivät 2022

Tasa-arvopäivien yhteydessä järjestetään työpaja otsikolla Intersektionaalinen feministinen pedagogiikka. Siinä mukana on myös intersektionaalisen liikuntapedagogiikan osuus, joka koostuu Ahon vetämästä toiminnallisesta, kuulijat osallistavasta demosta ja puheenvuorosta.

Meidän tulisi päästä irti sellasesta ajattelusta, jonka mukaan tietyt liikuntasektorit, tietyt liikuntalajit ja tietty liikuntaryhmän koko vaikuttaa siihen, paljonko niissä voidaan liikkujien erilaisia lähtökohtia huomioida. Eniten erilaisten liikkujien huomiointiin vaikuttaa se, kuinka paljon ja laajasti ammatillista liikuntapedagogista osaamista tietyllä toimijalla tietyssä liikuntahetkessä on.

Osuus esittelee, miten intersektionaalista liikuntapedagogiikkaa voidaan käytännössä toteuttaa taukojumpan ja etäyhteyksien kontekstissa. Esimerkin kautta eletyn yhdenvertaisuuden edistämisen merkitys ja keinot tulevat osallistujille tutuiksi.

Työpajan tarkemman kuvauksen löydät tapahtuman verkkosivuilta. Alla lyhennetty versio työpajassa esitetystä puheenvuorosta.

Liikuntatieteen päivät 2021

Liikuntatieteen päivillä vuonna 2021 Eriarvoisuudesta yhdenvertaisuuteen -teemasessiossa keskustelimme siitä, mitä voisimme kaikki yhdessä tehdä, jotta eletty yhdenvertaisuus lisääntyisi liikunnan erilaisilla toimintakentillä.

On panostettava kriittiseen intersektionaaliseen ymmärrykseen perustuvien ohjausmenetelmien kehittämiseen.

Puheenvuorossamme korostamme, että liikunnan syrjintä näyttäytyy kontekstisidonnaisena, alati kehkeytyvänä ja monitoimijaisena vuorovaikutusprosessina. Ilman intersektionaalista liikuntapedagogiikkaa riskinä on, että ohjaustilanteissa liikkujien väliset erot pelkistetään muutamiin erokategorioihin ja moninaisuus jähmettyy joksikin etukäteen tiedetyksi. Tällöin liikunnanohjauskäytännöt voivat jopa uusintaa syrjintää ammattilaisten hyvistä aikeista huolimatta.

Lue lisää: https://www.lts.fi/tapahtumat/liikuntatieteen-paivat-2021.html

Seuraa keskustelua myös Twitterissä @KaisaRiittaAho #ElettyYhdenvertaisuus

TYÖKALUJA

Ohjaus- ja valmennustyön ammattilaiset tarvitsevat konkreettisia välineitä yhdenvertaisempien liikunta-tilanteiden suunnitteluun. Pedagogisista lähtökohdista kehitetyt ja käytännössä testaamamme työkalut tarjoavat oivalluksia oman liikuntatyön kehittämiseen – olitpa sitten konkari tai alan vasta-alkaja!

KOULUTUKSET

Mitä yhdenvertaisuutta edistävä liikuntapedagogiikka tarkoittaa käytännössä oman työsi tai organisaatiosi toimintalähtökohtien kannalta?

Koulutuksissamme esittelemme konkreettisia esimerkkejä, yllytämme pohdintaan ja fasilitoimme muutosta. Räätälöimme koulutuksia myös toiveiden mukaan.

Menikö metsään? Hyppäsikö suusta sammakko? Tapahtuiko jotain noloa? Liikunta-ammattilaisen arki on täynnä oppimistilanteita.

Jokainen moka avaa reitin ammatillisen osaamisen kehittymiseen. Mokien synnyttämät havahtumiset kannattaa ottaa hyötykäyttöön!

Jaamme omia mokiamme, sillä niitä voi hyödyntää liikuntapedagogisen uudistumisen ja innovaatioiden käyttövoimana. Voit kirjata oman mokasi anonyymisti lootaamme, jonka kollektiivisesti tuotettua sisältöä tulemme käyttämään koulutuksissamme ja tulevissa kirjaprojekteissamme muokattuin osin. Kaikki lähetetyt viestit osallistuvat liikunta-ammattilaisten yhdenvertaisuusosaamisen kehittämiseen!

Lue tietosuojasta täältä.