KOULUTUKSET

Yhdenvertaisuuden ABC – Johdatus intersektionaaliseen palveluajatteluun (2-3h)

Kohderyhmät: Ohjaajat, valmentajat, toiminnanjohtajat

Toteutus ja tarvikkeet: Teams/Zoom tai paikan päällä

Osaamistavoitteet: yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet tutuiksi, reflektointityökaluja omaan työhön

Kesto: 23 h (2h ennakkotehtävän kanssa, 3 h ilman)

Sisältö: Koulutuksessa opitaan havaitsemaan liikuntapalvelukäytäntöjen yhdenvertaisuuden edistämisen mahdollisuuksia uusien käsitteellisten ja konkreettisten työkalujen avulla. Koulutus on jaettu kolmeen osaan: ensimmäisessä osassa syvennytään käsitteisiin ja teoreettiseen pohjaan. Tämän jälkeen käsitellyt aiheet viedään käytäntöön demojen ja tehtävien avulla.

Meitä on moneksi – moninaisuuden kohtaaminen ryhmien ohjaamisessa ja valmennuksessa (6h)

Kohderyhmät: Kouluttajat, johto, viestinnästä vastaavat toimijat

Toteutus ja tarvikkeet: Teams/Zoom tai paikan päällä

Osaamistavoitteet: moninaisuuden huomioinnin keskeiset käsitteet tutuiksi, konkreettisia uusia välineitä liikunnan yhdenvertaisuustyön toteuttamiseen omissa työtehtävissä

Kesto: 6 h (joko yhden päivän koulutus tai jaettu 2-3 osaan)

Sisältö: Koulutuksessa opitaan tarkastelemaan omaa työtä yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmasta. Koulutuksen sisällöissä paneudutaan ammatillista osaamista laajentaviin käytäntöihin ja avataan tutkimustiedon avulla taustaa sille, miksi yhdenvertaisuuden edistämiseen kannattaa panostaa. Tutkimustietoon perustuva näkökulma on ennaltaehkäisevässä yhdenvertaisuustyössä eli siinä, miten konfliktitilanteita ja mielipahaa voidaan estää. Koulutuksen jälkeen olet ohjaajana, kouluttajana tai näiden esihenkilönä varmempi ja luottavaisempi kohtaamaan haastaviakin tilanteita ja moninaisia liikkujia. Saavutettavuus-, esteettömyys- ja diversiteettijohtamisen perusteet.