KESKUSTELU

Ammatillinen itsereflektio synnyttää hyviä käytäntöjä.

Tarjoamme keskusteluun jumppasaleissa ja kuntokeskuksissa muotoutuneita oivalluksiamme. Ajatusten ja kokemusten rehellinen jakaminen edistää arvokasta ymmärrystä siitä, miten liikunta-ammattilaisina voisimme organisoida yhdenvertaisempaa liikuntaa.

TEKSTEJÄ AIHEPIIREITTÄIN

Risteävät erot kuuluvat liikuntaan

Liikuntapedagogiikkaa intersektionaalisesti

Liikunnan valtasuhteet

Tutkimusta liikuntakulttuurin ilmiöistä

Suoran puheen jumppamanifesti

Eletty yhdenvertaisuus ryhmäliikunnassa

Liikuntatulevaisuus tehdään tänään

Tulevaisuusosaaminen liikunta-alalla

Fiksu liikunta vaatii yhteisöä

Pohdintoja liikunta-alan synergiasta

Liikunta-ajattelu boksista ulos

Liikunta avartuu monitieteisesti