LIIKUNNAN VALTASUHTEET

Tutkimusta liikuntakulttuurin ilmiöistä

Itsensämittaamisteknologia osana ryhmäliikunnan ohjaamista sisäpyöräilytunneilla

Itsensämittaamisteknologia osana ryhmäliikunnan ohjaamista sisäpyöräilytunneilla

Erilaiset itsensämittaamisteknologiat ovat lisääntyneet liikuntakulttuurissa viime vuosina ja ne ovat tulleet osaksi myös ryhmäliikuntatunteja. Vastuullisen toimintakulttuurin luominen vaatii, että liikunta-ammattilaiset tulevat tietoisiksi niistä teknologioiden käyttöön liittyvistä mekanismeista, jotka vaikuttavat arkikäytäntöjen muotoutumiseen sekä asiakkaille välittyviin merkityksiin.
Postfeministinen kehopositiivisuus Fit-kuntoilulehdessä ja kuntosaliliikunnan arjessa

Postfeministinen kehopositiivisuus Fit-kuntoilulehdessä ja kuntosaliliikunnan arjessa

Kehon rakastamisesta on tullut suosittu puhetapa, joka esiintyy myös kuntoilulehdissä. Tämän kehopuheen muodot osallistuvat keskusteluun liikunnan merkityksistä sekä materialisoituvat liikkeiksi ja toiminnan tyyleiksi liikkujakehoihin. Luentani problematisoi kehopositiivisuusideologiaa. Totean, että postfeministisen kehon rakastamisen vaatimuksen johdosta liikkujien eletty kehollisuus negatiivisinekin kokemuksineen tulee helposti sivuutetuksi arjen liikuntatilanteissa.
Liikunta-alan digitalisoinnista jäi puuttumaan pedagoginen ulottuvuus

Liikunta-alan digitalisoinnista jäi puuttumaan pedagoginen ulottuvuus

Käytyäni keväällä 2020 useissa verkkopohjaiseen ohjaamiseen ja opettamiseen keskittyvissä koulutuksissa havaitsin, että liikunnanohjaajien ja valmentajien saama lisäkoulutus keskittyy digitaalisten alustojen ja eri ohjelmien esittelyyn. Siksi ei olekaan yllättävää, että etäajan ohjauksissa 1980-1990-lukujen VHS-jumppaformaatti uusinnettiin nykyaikaisilla digialustoilla ilman formaatin liikuntapedagogisten lähtöoletusten kriittistä arviointia.