Liikunta-alan tulevaisuusosaamisen osatekijöitä kuvaava kiekokuvio, joka on jaettu neljään yhtä suureen osioon. Osiot on nimetty seuraavasti: 1) Vastuullisuusosaaminen, 2) Innovaatiovalmius, 3) Oman alan kehittäminen ja 4) Oman osaamisen kehittäminen. Aho & Huumonen 2021.

Liikuntatulevaisuus tehdään tänään!

Tältä sivulta löydät tulevaisuusorientoituneita tekstejä intersektionaalisella liikunta-ajattelulla höystettynä.

Pohdintoja liikunta-ammattilaisten tulevaisuusosaamisesta:

Tulevaisuusosaaminen on liikunta-ammattilaisen valttikortti

Ammattilainen, ota oppia innovaattoreilta!

Omaksu jatkuvan oppimisen periaatteet – olet valmiimpi tulevaisuuden turbulenssiin

Kollegojen kanssa kokeilemaan! Oman alan kehittäminen synnyttää hyvää työtä