Liikunta-alan tulevaisuusosaamisen osatekijöitä kuvaava kiekokuvio, joka on jaettu neljään yhtä suureen osioon. Osiot on nimetty seuraavasti: 1) Vastuullisuusosaaminen, 2) Innovaatiovalmius, 3) Oman alan kehittäminen ja 4) Oman osaamisen kehittäminen. Aho & Huumonen 2021.

Liikuntatulevaisuus tehdään tänään!

Tällä sivulla tullaan julkaisemaan tulevaisuusorientoituneita tekstejä intersektionaalisella liikunta-ajattelulla höystettynä.

Näillä blogiteksteillä pääset alkuun liikunta-ammattilaisen tulevaisuusosaamisen pohdinnoissa.

Liikuntatulevaisuus tehdään tänään! Read More »