Mitä liikunta-ammattilainen voi oppia mustekalalta?

Kaisa-Riitta Aho

4.2.2023

Eläinkunnassa mustekala on moniin suuntiin kurottava tarttumisen ja älykkään toiminnan ruumiillistuma. Se innoittaa ajattelemaan, millaista on menestyksekäs tiedonmuodostus, ongelmanratkaisu ja erilaisuuden kohtaaminen.

Jos mustekala toimisi liikunta-ammattilaisen opettajana, mitä siltä voisi oppia?

1.  Älä vain katso, vaan hanki tietoa koko kehollasi.

Länsimaisessa liikuntakulttuurissa on totuttu korostamaan näköaistia tiedonmuodostuksessa: juoksulenkki muunnetaan GPS-kuvaksi, kehonkoostumus prosenttiosuuksiksi ja suoritustekniikka ohjevideoiksi.

Mustekalat ovat värisokeita, mutta silti ne osaavat hämmästyttävästi muuttaa väriään ja pintamuotoaan vastaamaan ympäristöä. Kyky kameleonttimaiseen muuntumiseen perustuu siihen, että mustekalat aistivat ihollaan. Ne tunnustelevat tarkkaan ympäristön valoisuutta ja muotoa.

Näköhavaintoihin keskittyvä tiedonmuodostus pelkistää kokonaisymmärrystämme, sillä tuntoaistin antama tieto voi jäädä kokonaan prosessoimatta.

Ehkä mustekala lajina ei olisi säilynyt vuosituhansia, jos se olisi luottanut ainoastaan näköaistiin suojautuessaan vaaroilta. Mustekalalle on kehittynyt keskusaivoista itsenäinen hermosto, jonka vuoksi jokainen lonkero voi toimia itsenäisesti ja kerätä tietoa ympäristöstä. Nykyään mustekalat asuttavat kaikkia maailman meriä. Se kertoo mustekalojen erinomaisesta kyvystä sopeutua ympäristön haasteisiin.

Ihmiskehokin voi toimia tiedonmuodostamisen väylänä. Kehollinen tieto on kokemuksellisesti syntynyttä, liike- ja kosketusaistimusten varassa muodostettua tietoa, jota liikkuja rakentaa osana arkista liikkumista ja fyysisiä harjoituksia joko yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Liikunta-ammattilaisen on hyvä ymmärtää kehollisen tiedon arvo ja muistuttaa siitä myös liikkujia. Kehollinen tieto monipuolistaa näköaistiin perustuvaa perinteistä liikuntatietoa.

2. Älä anna oudon hirvittää, vaan ota se vastaan uteliaasti.

Mikä on ensimmäinen ajatuksesi, kun huomaat liikuntaympäristössä vamman tai sairauden vuoksi epänormaalilta näyttävän liikkujakehon?

Normista poikkeava ulkonäkö tai fyysinen kyvykkyys tuo esille usein omat ennakkoluulomme. Se, mikä poikkeaa jokapäiväisestä, voi saada osakseen vieroksuntaa. Hirviömäisenä pidetään yleensä tuntematonta ja uhkaavalta tuntuvaa.

Länsimaisessa kulttuurissa mustekala on edustanut 1700-luvulta lähtien äärimmäistä toiseutta, joka on herättänyt usein pelkoa. Yhtä lailla vedenalaisessa maailmassa sukeltava ihminen luultavasti näyttäytyy mustekalalle kummajaisena. Outoushan on kontekstisidonnaista.

Pakenetko outoa ja erilaista vai yritätkö oppia siitä lisää? Parhaimmillaan liikunta-ammattilainen on utelias kuin mustekala.

My Octopus Teacher (2020) -dokumentissa tulee selväksi, että mustekala on hyvin kiinnostunut tutkimaan ympäristöään ja sukeltajaa. Se lähestyy erikoista ilmestystä lonkerot ojossa. Sama uteliaisuus on myös auttanut mustekalayksilöä oppimaan, kuinka hyödyntää ympäristöä ja selviytyä haihyökkäyksistä hengissä.

Kaikki, mihin lonkero yltää, voi potentiaalisesti olla uuden hedelmällisen oivalluksen alku. Arjen liikunnanohjauskäytännöt kehittyvät parhaiten silloin, kun ammattilainen on valmis tarttumaan monenlaisiin materiaaleihin (käsitteisiin, teorioihin, menetelmiin tms.) löytääkseen kestäviä ratkaisuja toimintaympäristönsä haasteisiin.

Uteliaisuus koskee myös antautumista keskusteluihin, joissa tulee mahdolliseksi ymmärtää erilaisten liikkujakehojen kokemuksia ja ottaa vakavasti liikuntatodellisuuksien erot.

Löytääkseen kestäviä ratkaisuja arkeen liikunta-ammattilaisen kannattaa hamuta tietoa ja vaikutteita laajasti eri puolilta – yllättäviltäkin tieteenaloilta ja toimijoilta.

3. Älä tyydy kaavamaisuuteen, vaan pyri joustavuuteen.

Mustekalan liike ei etene koskaan kaavamaisesti, vaan se juoksuttaa lonkeroitaan ennakkoluulottomasti eri suuntiin. Keskeistä on erilaisten vaihtoehtojen yhtäaikainen tutkiminen. Mustekala ei myöskään nirsoile, kun se etsii itselleen suojaa, leikkikaluja tai saalistusapua.

Joustavuus on sitä, että havaitsee erilaisia toimintatapoja ja vaihtoehtoreittejä.

Suomen kielessä kutsumme mustekalaksi kiinnitysvälinettä, jolla voidaan näppärästi kiinnittää eri kokoisia ja muotoisia tavaroita yhteen esimerkiksi pyöräntarakalle. Kielellinen ilmaus on kuvaava, sillä vedenalaisessa maailmassa mustekala hyödyntää luovasti lonkeroiden ulottuvilla olevaa.

Mustekala opettaa joustavuutta: tilanne ratkaisee, mitä kiedotaan lonkeroihin ja mihin suuntaan kannattaa lopulta venyttää.