Mitä liikunta-ammattilainen voi oppia hehkulampun keksijältä?

Kaisa-Riitta Aho

5.10.2022

Menestystarinoiden taakka

Liikunta-alan yrittäjyydestä kerrotaan yleensä menestystarinoita, joissa rationaalisesti valitut toimet tuottavat suoraviivaisen tien kohti toiminnan laajenemista ja taloudellista voittoa. Epäonnistumisista ei puhuta, vaan kerronta keskittyy menestyksekkäisiin lopputuloksiin.

Useimpien ihmisten mielestä epäonnistuminen on noloa. Siihen liittyy paljon negatiivisia tunteita: epävarmuutta, pelkoa, häpeää, turhautumista.

Epäonnistumista vältellään kaikin keinoin. Silloin kulman takana kenties odottavat suurimmat onnistumisetkin voivat jäädä kokematta.

Oivana esimerkkinä siitä, miten epäonnistumisiin kannattaisi suhtautua, on hehkulampun keksijä Thomas Alva Edison. Hän ei omasta mielestään epäonnistunut koskaan, vaikka oli tehnyt hylättyjä prototyyppejä ja muita floppeja valtavan määrän.

Vuonna 1878 hän alkoi kehittää hehkulamppua, joka sopisi sisäkäyttöön ja olisi kaupallisesti kannattava. Useat tiedemiehet ja keksijät olivat ennen häntä kehittäneet hehkulampusta erilaisia versioita, mutta niissä oli monia puutteita, kuten erittäin lyhyt käyttöikä, kalliit tuotantokustannukset ja käytetyn sähkövirran erityisvaatimukset. Kun Edison osti edeltäjänsä lamppupatentin aloittaakseen oman kehitystyönsä, häntä pidettiin hulluna ja hanketta kannattamattomana.

1. oppi: Innovaation kehittäminen vaatii paljon kokeiluja, joista osa väistämättä tuottaa ei-toivotuja tuloksia.

Toimittaja oli kuullut Edisonin mittavista kokeiluista ja kysyi, miltä tuntui epäonnistua tuhansia kertoja. Edison vastasi: “En ole epäonnistunut kertaakaan. Päinvastoin, olen onnistunut todistamaan, että nuo 10 000 tapaa eivät toimi hehkulampun valmistuksessa. Kun olen poistanut laskuista tavat, jotka eivät toimi, löydän tavan, joka toimii.”

Vastaus kiteyttää tiedon kartuttamisen ja käytännön kokeilemisen merkityksen. Kun tieteessä tehdään koe, kaikki tulokset kertovat jotain ilmiöstä. Kokeiden tarkoitus on opettaa ja tuoda lisää informaatiota. Sekä onnistuminen että epäonnistuminen vievät työtä eteenpäin. 

Sama pätee liikunta-alan kehitystyöhönkin. Yhdenvertaisten liikuntapalveluiden käytännön menetelmien kehittämiseksi on kerättävä lisää tietoa liikunnan eriarvoisuuden ilmiöstä ja tehtävä lisää käytännön kokeiluja. 

Jos uusia ohjauskäytäntöjä jätetään arjessa kokeilematta epäonnistumisen pelossa, eletyn yhdenvertaisuuden edistäminen ei edisty eikä oma ammattitaito kehity. Siten käytännöllinen kokeileminen arjen työssä on arvokasta pioneerityötä silloinkin, kun kokeilun tulos ei ole toivotunlainen.

Liikunta-alan lineaarisista menestyskertomuskonventioista poiketen ajattelen, että prosessi, jossa pyritään kehittämään uutta, on visualisoituna spiraali, ei suora viiva. Tämä merkitsee, että kehittämistyötä tehdessä kuljetaan syklissä.

Edison ei lopettanut hehkulampun kehittämistyötä, kun koe antoi ei-toivottuja tuloksia, vaan jatkoi eri raaka-aineiden kanssa kokeilut alusta. Epäonnistuminen ei ollut hänelle umpikuja vaan alku. Aina kun kokeilemme jotakin, mikä ei onnistu, on se sysäys aloittaa alusta uudella tavalla. 

2. oppi: Innovoinnissa kannattaa suosia yhteistyötä.

Edisonin kehitystyö tapahtui hänen perustamassaan Menlo Park -tutkimuslaboratoriossa. Siellä työskenteli eri alojen asiantuntijoita ja niinpä laboratorio tuotti tehokkaasti innovaatioita ja lukuisia patentteja. 

Menlo Parkissa keksittiin lopulta myös hehkulamppu, joka saattoi palaa yli 1200 tuntia. Edisonin lamput tulivat myyntiin vuonna 1879 ja vuonna 1880 merillä seilasi jo ensimmäinen hehkulampuin valaistu höyrylaiva.

Edison oli yksinäisen hullun keksijän vastakohta, sillä hän keräsi ympärilleen ihmisiä, joilla oli keksintöjen tekemisen kannalta olennaista tietotaitoa. Hän ei ole jäänyt historiaan esimerkillisen johtajan maineessa, mutta hän ymmärsi erilaisten osaajien yhteistoiminnan hyödyt. Se erotti hänet monista muista hehkulamppua aiemmin kehitelleistä.

Ehkä yhdenvertaisuutta edistävän liikuntapedagogiikan kehittämistoiminnan kiihdyttämiseksi tarvittaisiin alan omia “innovaatiotehtaita” Edisonin Menlo Parkin viitoittamalla kunnianhimoisella ja ennakkoluulottomalla kaistalla.